Oudere werknemers op de werkvloer: slimme bureaustoel BMA als tool

In een unieke samenwerking tussen kennisinstellingen (UMCG, RuG, Hanze Hogeschool, NHL) en Noord-Nederlandse bedrijven in de biomedische-, zorg- en fitnesstechnologie, multi-media toepassingen, gaming, sensortechnologie en (tele)monitoring heeft SPRINT@Work de afgelopen 4 jaar tools onderzocht en ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van (oudere) medewerkers te vergroten. Eén van deze tools was de Axia Smart Chair; de slimme bureaustoel van BMA.

De unieke samenwerkingscombinatie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden om innovatieve technieken te ontwikkelen en bovenal deze technieken toe te passen om de inzetbaarheid van medewerkers te monitoren en op peil te houden, en een passende werkomgeving te realiseren voor oudere werknemers. Om dit te bewerkstelligen participeren binnen SPRINT@Work werkgevers in Noord-Nederland om innovatieve producten en technieken in de praktijk te testen en zo nodig aan te passen aan specifieke omstandigheden.

 

Bewustwording van eigen gedrag

Met het gebruik van objectieve meetmethoden (sensoren) op een groot aantal aspecten (motivatie, fysieke en mentale fitheid, leefstijl) en een gepersonaliseerde feedback aan de gebruikers, is een toolbox ontwikkeld voor verschillende beroepsgroepen. De toolbox draagt bij aan de bewustwording van de werknemer over zijn eigen gedrag en inzetbaarheid. Eind oktober werd de SPRINT@Work Toolbox gepresenteerd voor een volle zaal onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en studenten. Tijdens de eindbijeenkomst in het UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord in Haren was ergonoom Bas van der Doelen één van de sprekers.

Duurzame inzet van oudere medewerkers op de werkvloer is de utopie voorbij. Nieuwe kennis en nieuwe technologie, zoals sensoren en apps, bieden werkgever en werknemer nieuwe mogelijkheden om de werkplek en werkomgeving optimaal in te richten en risicofactoren voor uitval te verminderen. Het bereiken van synergie tussen werkbeleving en optimale ergonomie leidt tot minder uitval van werknemers, een verhoogde concentratie en alertheid bij taakuitvoer en daarmee tot uiteindelijk verhoogde productiviteit, vitaliteit en welzijn van de werknemer.

SPRINT@Work Nieuwsbrief 12-2017: Axia Smart Chair slimme bureaustoel

Klik op de afbeelding om de SPRINT@Work nieuwsbrief te lezen.

 

SPRINT@Work Toolbox

De SPRINT@Work Toolbox biedt een samenhangend pakket waarmee gebruikers risicofactoren kunnen meten en er kan worden ingegrepen op zitgedrag, fysieke activiteit, alertheid en omgevingsfactoren op de werkplek. Concrete producten in de toolbox zijn:

  1. Een bureaustoel met sensoren in zitting en rugleuning, die zitgedrag en zitduur monitoren en door een trilsignaal de gebruiker attendeert op een verkeerde zithouding.
  2. Een activiteitentracker die verschillende vormen van activiteit meet en de gebruiker advies geeft over het verbeteren van het activiteitenpatroon. Een alertheidssysteem, dat op basis van toetsenbordgebruik kan bepalen, of de gebruiker nog alert is en feedback geeft via monitor als de gebruiker niet meer alert is.
  3. Een alertheidssysteem, dat op basis van toetsenbordgebruik kan bepalen of de gebruiker nog alert is en feedback geeft via monitor als de gebruiker niet meer alert is.
  4. Een omgevingstracker, die temperatuur, vochtigheid, geluid, lichtintensiteit, kleur meet en advies geeft aan de gebruiker over optimalisering van het binnenklimaat.
  5. Een ICT-systeem, dat signalen van de sensoren opvangt en verwerkt en dat met de gebruiker communiceert.

Samen met de SPRINT@Work-partners worden inmiddels concrete producten ontwikkeld en/of doorontwikkeld voor de markt. Op kennisniveau wordt aangesloten bij het onderzoeksprogramma Personalized eHealth Technology van de Universiteit Twente. Wordt vervolgd!

 


Meer informatie over SPRINT@Work vind je op de website.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.