Desque Utrecht

De visie van Desque Utrecht

Grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen. De relatie tussen welzijn, ergonomie, productiviteit en vormgeving wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een originele inrichter die complexe projecten aandurft. De visie van Desque richt zich op drie aandachtsgebieden: Anders werken, Duurzaam inrichten en Passende identiteit.

Anders werken

Het Nieuwe Werken, Tijd- en plaatsonafhankelijk werken, Bewust werken, Het Nieuwe Organiseren, Organisatiegericht werken, Output gericht, Activiteit-gericht-werken, werk/privé balans, 24/7, productiviteit, verantwoordelijkheid en efficiency.

Een veelheid aan termen wordt toegepast. Hoe je het ook noemt, een belangrijke overeenkomst tussen alle begrippen is het feit dat het om ‘anders’ dan vroeger gaat.

Anders werken als gevolg van belangrijke (mondiale) ontwikkelingen om ons heen. Deze hebben invloed op de wijze waarop gewerkt wordt en daarmee ook op de fysieke inrichting.

Duurzaam inrichten

DESQUE biedt vernieuwende, vriendelijke oplossingen van hoge kwaliteit die resultaat bieden op lange termijn. We hanteren het 4P-model; ‘People, Planet, Profit en Project’. Het 4P-model geeft op integrale en evenwichtige wijze antwoord op de vraag:  “Hoe duurzaam is de huisvesting echt?”

Oplossingen moeten niet alleen een sociale waarde te hebben – goed voor de mens. De ecologische waarde moet tevens positief zijn voor bio- en technosfeer. Daarnaast dient elke oplossing economisch te zijn, vertaalbaar naar financiële waarde maar óók een hoge belevingswaarde te hebben. Als iets goed voelt en mooi gevonden wordt, zal er langer gebruik van worden gemaakt.

Passende identiteit

Stijl- en smaakkeuzes komen voort uit de cultuur van de organisatie en zeggen iets over kernwaarden, waar men zich prettig bij voelt maar ook over ’hoe men gezien wil worden’.
Juist tegenwoordig is er grote behoefte aan een sterke en duidelijke identiteit van de organisatie.

Huisvesting wordt in het algemeen enkel op een rationele manier benaderd, maar heeft ook een emotionele kant. Dan hebben we het over beleving en sfeer. Past de huisvesting wel bij de organisatie? Is de huisvesting een logisch onderdeel van de corporate identity? En is de sfeer iets waar men zich lekker bij voelt?

DESQUE is zeer ervaren om deze aspecten op visuele wijze bespreekbaar te maken en zo de goede informatie op tafel te krijgen.

Flokk PERSBERICHT

19 jun. 2017

Toonaangevende stoelenfabrikant en marktleider van uitstekend en innovatief meubilair gaat verder onder de nieuwe overkoepelde merknaam: Flokk Flokk Flokk is in het Noorse synoniem voor ‘’een groep met een gemeenschappelijk idee of doel’’. Het draait om ​​deel te zijn van iets groters dan jezelf, terwijl je je eigen persoonlijkheid en identiteit behoudt.  Flokk, eerder bekend… read more