Circulaire economie

Het Vakblad Deal schenkt, in haar uitgave van mei 2014, uitgebreid aandacht aan het onderwerp Circulaire Economie. In het artikel ‘De circulaire inkoper denkt innovatief mee’ praat Sonja van der Voort (Operations Director bij BMA) mee over dit onderwerp. Begin  dit jaar heeft BMA getekend voor de Green Deal Circulair Inkopen. Samen met andere organisaties worden hier gezamenlijke doelen gesteld, wordt kennis ontwikkeld en gedeeld en worden concrete afspraken gemaakt op het gebied van circulair inkopen. Met de Green Deal Circulair Inkopen nemen de betrokken organisaties het initiatief om circulair inkopen te verankeren binnen hun inkoopactiviteiten.