Circulaire economie i.p.v een lineaire economie

In de circulaire economie worden producten, onderdelen of grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Hierdoor blijft hun waarde behouden, of kan er zelfs meerwaarde worden gecreëerd. Dit gebeurt door middel van kringlopen van organische producten en grondstoffen (biologische oorsprong) en/of anorganische producten, materialen en grondstoffen (technische oorsprong). Door deze kringlopen zo kort en zo efficiënt mogelijk te maken, zijn er voor hergebruik minder energie en andere grondstoffen nodig.

Circulaire economie, waarom nu?

Mede door de snel groeiende wereldbevolking is het oude, lineaire model van het ‘winnen-maken-gebruiken-weggooien’ van producten niet langer houdbaar. Het leidt tot waardevernietiging, omdat waardevolle spullen worden weggegooid. Maar het zadelt ons ook op met steeds meer afval. Dat schaadt het milieu. De negatieve consequenties van dit model kosten de maatschappij steeds meer geld. Op den duur kan ook de levering van grondstoffen in gevaar komen. Tegelijkertijd beschikken we over nieuwe technologie die het mogelijk maakt om producten langer en slimmer te gebruiken. Nieuwe ICT waardoor we producten met elkaar kunnen delen bijvoorbeeld, of ze als een dienst aan klanten kunnen leveren.

Wat is hiervoor nodig?

De grootste en meest uitdagende verandering bij hergebruik is om onze productieketens circulair in te richten. Dat kunnen we doen door lineaire processen te veranderen in gesloten kringlopen. Kringlopen waarin producten en onderdelen worden hergebruikt en uiteindelijk het afval van de ene partij de hoogwaardige grondstof wordt van de andere partij. Om deze kringlopen tekunnen sluiten, moeten partijen in en tussen ketens samenwerken. Het betekent ook dat bedrijfsprocessen anders moeten worden georganiseerd. Bij deze ontwikkeling horen ook nieuwe bedrijfsmodellen, vormen van samenwerking en andere eigendomsverhoudingen (bijvoorbeeld doordat de fabrikant eigenaar blijft van de grondstoffen).

Waar?

Veel initiatieven zien we in de B2B-markt. Met name waar bedrijven meer kapitaalintensieve goederen gebruiken, waar de levering van waardevolle grondstoffen in het geding kan komen of waar (keten)innovatie meer onderscheidend vermogen geeft. Denk aan vastgoed, agri-business en de chemische industrie.

Goederen delen is een oplossing om waarde te creëren zonder steeds nieuwe grondstoffen te gebruiken. In deze ‘deeleconomie’ spelen ook consumenten een rol. Die worden dan leveranciers van ongebruikte capaciteit (gereedschap, overnachtingen, auto’s) of energieproducenten (denk aan zonne-energie die terug wordt geleverd aan het netwerk).

Bron: MVO Nederland, brochure Nieuwe Rondes Nieuwe Kansen

Circulaire bureaustoel

Circulaire economieDuurzaam en maatschappelijk verantwoord, twee termen die in het DNA van BMA Ergonomics zijn verankerd en als een rode draad door de bedrijfsvoering lopen. We zijn ervan overtuigd dat we verantwoordelijkheid moet nemen voor eigen werknemers, partners, onze klanten en hun omgeving. Daarnaast streeft BMA ernaar om haar bedrijfsprocessen zo doordacht en efficiënt mogelijk in te richten. Om de term “duurzaam” meer concreet te maken wordt er een onderverdeling gemaakt in de drie P’s: Profit ofwel de economische belangen. People, dat staat voor de sociale belangen en Planet als kernwaarde voor alle ecologische belangen.

Naast een ergonomische bureaustoel is de Axia ook een circulaire stoel. Zo is de stoel opgebouwd uit hoogwaardige, duurzame materialen. Door het Design for Diasassembly principe kan BMA Ergonomics teruggenomen, afgedankte stoelen efficiënt demonteren en onderdelen recyclen. Bovendien bestaat iedere nieuwe Axia voor meer dan de helft uit recyclaat. Trots zijn we dan ook dat we, op basis van dit zorgvuldige ontwikkelproces, het Cradle-to-Cradle certificaat hebben ontvangen voor de Axia 2.1 t/m 2.4.

BMA Ergonomics en MVO Nederland

BMA is actief partner van MVO Nederland zowel als werkgever (aan het initiatief “De Normaalste Zaak”) als als Ondernemer. Zo zijn wij deelnemer aan de Green Deal Circulair Inkopen, het initiatief van o.a. MVO Nederland, NEVI, de Rijksoverheid en PIANOo.  Hierdoor heeft RoyalHaskoning in oktober 2014 zijn eerste “Green Deal Circulair Inkopen” gerealiseerd i.s.m. met BMA Ergonomics. Deze Green Deal leverde een CO2 emissiebesparing van 26.585 kg en een grondstoffenbesparing van 5.555 kg op door oude Axia bureaustoelen bij BMA in te leveren, bruikbare bureaustoelen te revitaliseren en deels nieuwe bureaustoelen in te zetten.

Ook heeft BMA meegewerkt aan het ING rapport “rethinking finance in a circular economy” waarin BMA als praktijkvoorbeeld wordt genoemd voor de zoektocht naar het aanbieden van circulaire business modellen i.p.v. een lineaire koop van stoelen.

De afbeelding rechts staat op pagina 11 van de MVO Nederland brochure Nieuwe Rondes Nieuwe Kansen.