Hoe kan ik controleren of ik verbonden ben met de stoel waarop ik zit?

Als je de verbinding van je Axia Smart Active en de App wilt controleren kan dat op 2 manieren:

De eerste manier is om vanuit het hoofdscherm, naar het “zoek je stoel” scherm te gaan. Als je verbonden bent met de stoel staat jouw stoel bovenaan de lijst met onder het stoelnummer “verbonden” en achter het stoelnummer een rode knop met “verbreek”.

De tweede manier is om het trilsignaal in je Axia Smart Active te activeren. Als je via de Axia Smart Active App je stoel kan laten trillen dan ben je verbonden. Ga naar “instellingen”, en verander de “tril intensiteit” van de stoel. (bijv. van middel naar zwaar en weer terug). De stoel zal dan hoorbaar en voelbaar een signaal geven als je verbonden bent met de stoel.